Microsoft Skift lansert

Av Thomas Sandsør | 22 February, 2019

Skiftarbeidere får nytt verktøy i Teams

Microsoft hadde en periode et produkt som het StaffHUB, og dette bytter navn til Microsoft Skift og blir et produkt integrert i Teams. Nå kan du enkelt se oversikt over alle skift som skal bemannes og hvem som har blitt satt på jobben.Samhandling og dialog

Det velkjent at mange skiftarbeidere kommuniserer via Facebook eller andre grupper for å organisere hvem som skal jobbe når. Man bytter vakter i fri flyt uten at dette organiseres via et sentralt verktøy. Ved å integrere Skift inn i Teams får du søke om fri, bytte eller gi fra deg skift.Arbeidsflate

Skiftarbeidere jobber ofte på mobil, og derfor er selvfølgelig denne applikasjonen også tilgjengelig på mobile plattformer.
   

Her får du oversikt over dine skift, samtidig som du kan snakke med andre om oppgaver som omhandler jobben.


Inkludert i de fleste abonnementer

Det beste av alt er at dette produktet er inkludert i alle Office planer som inkluderer Teams!


Vil du vite mer om hvordan Skift kan brukes i din organisasjon??
Ta kontakt med Knut Skogvold på telefon 900 95 088 eller send en
e-Post til kundeservice i Point Taken


Vil du vite mer? Kontakt oss!