Få fart på GDPR-forberedelsene dine!

I januar hadde vi et fullsatt frokostseminar i Kristiansand, med fokus på bruk av Office 365 intergrated Security og Comliance center. Vi viste deltakerne hvordan Office 365 gir dem mulighet for enkelt å finne, klassifisere, beholde eller fjerne persondata, for å møte de kommende kravene i GDPR som trer i kraft allerede 25.mai 2018. I tillegg demonstrerte vi hvordan man kan opprette regler som hindrer tap av sensitive data og bruke innebygde verktøy for å møte kravene i GDPR og eventuelle andre krav til beskyttelse av data.